Categories
Otaku

Asu no Yoichi! Manga Review – Young Samurai from Mountain who Descend to City

Indotechboy — Asu no Yoichi! is a comedy-harem manga (Japanese comic) authored by You Minamoto that had been published under Shonen Champion Comic. Asu no Yoichi volume 1 front cover. Asu no Yoichi! manga volume 1 back cover. Asu no Yoichi! telling a story of Karasuma Yoichi, a young man that has been already an […]